ویدیو آموزش انگلیسی

ویدیو: زمان حال ساده (Simple Present)

برای تکمیل مبحث زمان حال ساده (Simple Present) که یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان انگلیسی است و بهبود مهارت شنیداری و گرامر، این ویدیو که از کانال یوتیوب Extra English Practice گرفته شده است و خیلی ساده زمان حال ساده را به زبان انگلیسی برای شما توضیح میدهد تماشا کنید.

 

گرامر زمان حال ساده در ۳ بخش برای شما آماده شده است که پیشنهاد میکنیم قبل از تماشای این ویدیو آنها را بخوانید:

 


!The simple present tense is used to describe truths: facts, habits, definitions. Like its name, it is pretty sim

!This is a simple tense, but its easy to forget when to add S to the verb. Watch Misha and Larissa play some games to practice this tricky point

0:23 Uses of the Simple Present

.The simple present is used for true things, facts, schedules and habit

0:37 Basic Form of the Simple Present with pronouns I, you, we, they

Subject + BASE VERB
For example: I go, I like, I dance

1:02 Form of the Simple Present with pronouns he, she, it

Subject + VERB-s
For example: She likes, he likes

1:36 First Game, Instructions

5:45 Review

6:10 Second Game, Instructions

0 Comments

No Comment.