ویدیو آموزش انگلیسی

ویدیو: زمان حال کامل (Present Perfect)

برای تکمیل مبحث زمان حال کامل (present perfect) و بهبود مهارت شنیداری و گرامر، این ویدیو که از کانال یوتیوب Learn English with EnglishClass101.com گرفته شده است و خیلی ساده زمان حال کامل را به زبان انگلیسی برای شما توضیح میدهد تماشا کنید.

 

گرامر زمان حال کامل با بیان ریز به ریز نکات برای شما آماده شده است که پیشنهاد میکنیم قبل از تماشای این ویدیو آن را مطالعه کنید:

 


! Learn how to use the present perfect tense in English like a pro

In this English grammar lesson you will learn how to use the present perfect tense in English. You will know how to use it to express a life experience that happened at an unspecific or unimportant. You will be able to use it as well to express an action that started in the past and continues to the present, or the effect of that action.

0 Comments

No Comment.