Grammar - صفحه اصلی دستور زبان

active or passive voice

- معلوم و مجهول

conditional sentences

- جملات شرطی

gerunds or -ing

-

infinitive

- مصدر

parts of speech

- اجزای سخن

questions

- جملات پرسشی

گرامر

  • دستور زبان یکی از مهمترین یا شاید مهمترین قسمت هر زبان باشد.
  • هر زبانی از جمله انگلیسی برای تولید شدن و فهمیده شدن از یک سری قواعد پیروی میکند که به این فوانین گرامر یا دستورزبان گفته میشود.
  • در این قسمت لیست کاملی از مباحث جمع آوری شده که زبان آموزان هم برای یادگیری و هم برای رفع اشکال میتوانند از این مطالب استفاده کنند.
  • هرگز سعی نکنید که گرامر رو حفظ کنید. چون خیلی سریع یادتون میره. در عوض سعی کنید که از آنها برای ساختن جملات استفاده کنید.
Go Up

Copyright © 2011-2012 Zabanzone.com.

نسخه ساده

...نظرتون راجع به این صفحه چیه

;) نظرات خصوصی بوده و در سایت نمایش داده نمیشوند - باتشکر